Warning: Undefined variable $ip in /home/zapiski/domains/makramowy-zakatek.pl/public_html/wp-content/plugins/wp-post-real-time-statistics/PostStatsHelper.php on line 258
Home Kurs Makramy3. Węzły makramy 3.1 Węzły mocujące.

3.1 Węzły mocujące.

by Mena

Pracę nad makramą rozpoczynamy od zawieszenia sznurków wiążących, czyli tych, którymi będziemy wiązać wzory, na sznurku rzędowym, bądź na kijku czy gałęzi.

Zawieszenie sznurka gładką, pojedynczą pętlą mocującą

Sznurek wiążący składamy na pół i wsuwamy od dołu pod kijek (rys. 1a). Utworzoną ze sznurka pęta pochylamy do przodu, nad kijek (rys. 1b) i przekładamy przez nią oba końce sznurka (rys. 1c). Zaciskamy mocno pętlę, pociągając za końce sznurka (rys. 1d)

rys.1 węzeł mocujący z gładką, pojedynczą pętlą

Zawieszenie sznurka z grzbietem pojedyncza pętlą mocującą

Sznurek wiążący składamy na pół i układamy go przed kijkiem (rys. 2a). Następnie utworzoną ze sznurka pętlę przechylamy do tyłu, pod kijek (rys. 2b) i przekładamy przez nią oba końce sznurka (rys. 2c). Mocno zaciskamy pętlę.

rys.2 węzeł mocujący z grzbietem pojedynczą pętlą

Zawieszenie sznurka gładką poczwórną pętlą mocującą

Sznurek złożony na pół zawieszamy pojedyncza pętlą mocującą (jak wyżej), jest to główna pętla zaznaczona na rysunku strzałką (rys. 3a). Następnie po obu stronach głównej pętli dodajemy po jednej dodatkowej pętli. Bierzemy lewy sznurek zwisający i owijamy go wokół kija po lewej stronie głównej pętli. Koniec sznurka przeciągamy między nową pętlą a główną pętlą i zaciskamy. Tę samą czynność powtarzamy po prawej stronie głównej pętli.

rys.3 węzeł gładki z poczwórną pętlą mocującą

Ja to mocowanie wykorzystuję w momencie, gdy musi mi się zgadzać szerokość węzłów mocujących i szerokością póżniej wyplatanych wzorów.

Zawieszenie sznurka z grzbietem z poczwórną pętlą mocującą

To zawieszenie wykonuje się w taki sam sposób jak gładką, z tym że główną pętlę mocujemy z grzbietem.

rys.4 węzeł z grzbietem z poczwórną pętlą mocującą

Tego zawieszenia używam dość rzadko. Zazwyczaj przy dodawaniu frędzli.

Zawieszenie pojedynczego sznurka podwójną pętlą mocującą

Układamy sznurek wiążący pod sznurkiem rzędowym. Jeden koniec sznurka wiążącego pozostaje luźny, drugim robimy pętlę mocującą po lewej stronie wiązania (rys. 5a), potem po prawej stronie, pamiętając by koniec sznurka wylądował wewnątrz pętli (rys. 5b). Mocowanie zaciskamy. Rys. 5 c i d pokazuje podwójną pętlę po lewej i prawej stronie.

rys. 5 zawieszenie pojedynczego sznurka podwójną pętlą mocującą

Takie mocowanie wykorzystuję do plecenia w tzw. odbiciu lustrzanym, kiedy wzór zaczyna się od środka i rozchodzi się na boki np. płatki kwiatów

You may also like

Leave a Comment